Những người vá đê (Loạt 2 kỳ)

Nguyễn Văn Phú
Báo Cà Mau

Hơn 10 năm qua, tình trạng sạt lở ven biển ngày càng diễn biến phức tạp, cũng ngần ấy thời gian những người làm công tác hộ đê phải gạt bỏ những cái riêng của mình cùng tham gia “cuộc chiến” giành đất, giữ rừng với thiên nhiên. Dù có nhiều nỗ lực, song, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc ứng phó, xử lý tình trạng sạt lở trên tuyến đê biển Tây chỉ mang tính chắp vá, tức thời trong khi tình trạng sạt lở diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến đê biển Tây có nhiều vị trí không còn rừng phòng hộ, sóng biển tác động trực diện vào chân đê, mái đê khiến nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đê biển Tây hiện nay vẫn vững chãi trước sóng to, gió lớn... Kết quả ấy một phần có sự đóng góp thầm lặng của những người làm công tác hộ đê tuyến đâu.