Sản xuất trước biến đổi khí hậu (Loạt 3 kỳ)

Nguyễn Văn Phú
Báo Cà Mau

Tất cả các lĩnh vực sản xuất đều bị ảnh hưởng và thiệt hại khi có thiên tai hay diễn biến thời tiết cực đoan. Điều này cho thấy sức chống chịu của nền sản xuất trên địa bàn tỉnh rất yếu ớt trước tác động của biến đổi khí hậu. Qua các đợt thiên tai những năm gần đây cho thấy, công tác quy hoạch, hạ tầng phục vụ sản xuất đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém… Đã đến lúc cần có cái nhìn thấu đáo để tổ chức sản xuất phù hợp, thích ứng trước những tác động cực đoan của biến đổi khí hậu.