Biệt đội nổ mìn phá đá vào Rào Trăng 3

Đặng Vũ Hoàng Thái
Báo Quân khu 4

Với quyết tâm bằng mọi cách phải mở đường vào Rào Trăng 3, nhiệm vụ phá tảng đá nặng hơn 40 tấn, sạt xuống, án ngữ trên đường 71 - con đường độc đạo dẫn vào nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã được giao cho lực lượng công binh của Lữ đoàn 414 (Quân khu 4). Chỉ sau 1 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.