Dầm mưa, đội gió, lội bùn tham gia tìm kiếm cứu nạn đồng đội

Đặng Vũ Hoàng Thái
Báo Quân khu 4

Những ngày qua, tình hình thiên tai, bão lũ đã gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và đời sống của nhân dân các tỉnh miền Trung. Trong lúc gian khó, hiểm nguy nhất, Bộ đội Công binh đã nêu cao truyền thống “Mở đường thắng lợi”, nhận lệnh là đi, đã đi là đến, đã đến là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công trên mặt trận phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.