“Thế trận” "đánh giặc lũ” ở Quảng Bình

Hồ Công Lĩnh, Trần Văn Dũng, Lê Văn Thắng, Hồ Quốc Việt
Báo Quân khu 4