Tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai

Phạm Văn Đại
Báo Nam Định

1. Tác phẩm: “Tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai”

- Tác phẩm được đăng trên Báo Nam Định số ra ngày 1015/2020

- Thể loại: Bài phản ánh

- Đường link: http://baonamdinh.vn/channel/5085/202105/tich-cuc-trien-khai-cac-phuong-an-phong-chong-thien-tai-2543954/

2. Nội dung tác phẩm:

Là tỉnh ven biển nên để chủ động phòng, chống, ứng phó và giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do thiên tai gây ra, trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Nam Định đã tập trung xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại và thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN giai đoạn 2021-2026 của ngành và kế hoạch PCTT và TKCN, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai năm 2021. Đặc biệt 3 huyện ven biển tập trung thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân ở những khu vực xung yếu; tích cực triển khai phương án bảo vệ an toàn các công trình trong mùa mưa bão; tăng cường hoạt động của lực lượng quản lý đê, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện những sự cố ngay từ giờ đầu.

Đây được xác định là giải pháp hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong mùa mưa bão.