Tập trung xử lý cấp bách đê, kè phục vụ phòng, chống thiên tai trong thời gian tới

Phạm Văn Đại
Báo Nam Định

1. Tác phẩm: Tập trung xử lý cấp bách đê, kè phục vụ phòng, chống thiên tai trong thời gian tới

- Tác phẩm được đăng trên Báo Nam Định Điện tử số ra ngày 23/10/2020

- Loại hình: Báo Điện tử 

- Thể loại: Phóng sự phản ánh

- Đường link: http://baonamdinh.com.vn/channel/5085/202010/tap-trung-xu-ly-cap-bach-de-ke-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-trong-thoi-gian-toi-2540523/

2. Nội dung tác phẩm:

Cuối tháng 10-2020, cơn bão số 7 đi qua tỉnh Nam Định, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tuyến đê, kè của các địa phương trong tỉnh, nhất là 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sự an toàn của cả hệ thống và các công trình phòng, chống thiên tai. Ngay sau bão tan, phóng viên Báo Nam Định đã có mặt tại những địa bàn bị thiệt hại nặng để ghi nhận việc thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho cả hệ thống đê, kè của các lực lượng chức năng, các địa phương, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và người dân.

Bài viết đã phản ánh kịp thời sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của ngành chức năng, các địa phương, nhất là việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ” của tỉnh Nam Định.