“Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”

Hoàng Thanh Tuấn
Báo Nam Định

1.Tác phẩm “Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”

Tác phẩm được đăng trên Báo Nam Định số ra thứ sáu ngày 07-05-2021 

- Loại hình: Báo in 

2.Nội dung tác phẩm:

Là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã sớm chủ động tham mưu với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh xây dựng kế hoạch, lập các phương án bố trí sử dụng lực lượng, đặc biệt là phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão sát với từng tình huống, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị, địa phương năm 2021; đồng thời quán triệt, triển khai sâu rộng đến các đơn vị, các lực lượng làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có các tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch huy động lực lượng thường trực PCTT và TKCN; tổ chức các lực lượng ứng cứu trên địa bàn các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; đồng thời huy động các lực lượng phòng, chống tại chỗ, lực lượng TKCN, lực lượng hiệp đồng, khắc phục hậu quả, bảo vệ, tuần tra, lực lượng dự bị. Cơ sở vật chất đảm bảo xử lý các tình huống cũng được các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ bao gồm: xuồng, phao cứu sinh, nhà bạt, ô tô các loại và nhiều loại máy móc, phương tiện đảm bảo khác; đồng thời đảm bảo tốt kỹ thuật cho các phương tiện, thông tin liên lạc, quân y, lương thực, thực phẩm, nơi ăn nghỉ... Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ cứu nạn, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, tham mưu đề xuất biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTT và TKCN cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh và nhân dân. Phối hợp cùng các lực lượng tăng cường luyện tập các phương án TKCN, PCCN, cháy rừng, cứu sập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có lệnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch TKCN trên địa bàn tỉnh, cùng các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bản là lực lượng nòng cốt trong công tác hộ để và TKCN.

Với việc chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, LLVT tỉnh đã tham gia hiệu quả vào công tác PCTT, TKCN, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCTT và TKCN ở các địa phương trong tỉnh khi có tình huống xảy ra.