Gian nan tái thiết vùng cao

Nhóm tác giả: Alăng Ngước, Thành Công, Hữu Phúc
Báo Quảng Nam

Sau khi thiên tai quét qua vùng núi Quảng Nam vào cuối năm 2020 với cường độ tàn phá chưa từng thấy, cả người dân và chính quyền địa phương bắt tay ngay vào chuyện “tái thiết”. Điều đó, dù tiếp nối như một quy luật, nhưng khi triển khai lại đối diện với không ít thách thức về nguồn lực, sinh kế, khôi phục hạ tầng, ổn định chỗ ở… Bởi quá nhiều thử thách được đặt ra cho miền núi, vì thế những nỗ lực sẽ là cơ hội để các địa phương trong tỉnh thiết kế lại quy hoạch không gian sống đồng bộ, đảm bảo phát triển bền vững.