Họa không báo trước

Alăng Ngước
Báo Quảng Nam

Chỉ sau vài trận mưa núi, từng quả đồi “no nước” ầm ào đổ xuống, đất đá vùi lấp, cuốn trôi tất cả những gì cản “đường đi” của nó. Và để lại tan hoang phía sau cho những người không còn đủ sức gánh vác. Và hậu quả khôn lường...