Hỏi

Môn Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất[1] và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó là sự phân tích tổng quát về tự nhiên, được thực hiện để hiểu được cách biểu hiện của vũ trụ. Sau đây là một số kiến thức vật lý bạn nên biết như: điện dung, suất điện động cảm ứng, 1 vạn là bao nhiêu, levvvel coin master, áp suất chất lỏng, master coin sóng điện từ


Trả lời

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.