Đồng bào Khmer xã Hàm Giang chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với biến đổi khí hậu.

Báo Trà Vinh

Tệp đính kèm


Tin liên quan