Xã Hải Lâm, Hải Quy của huyện Hải Lăng là hai xã thường xuyên phải đối mặt với các đợt lũ quét và thiên tai khác xảy ra hàng năm. Trước đây, vào mùa mưa lũ người dân không có nơi trú ẩn an toàn. Khi xảy ra báo lũ, người dân cũng như chính quyên địa phương bị động trong công tác sơ tán dân. Chương trình quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng của tỉnh Quảng Trị đã trang bị cho người dân kiến thức đối phó với bão lũ. Dự án được thực hiện Với các nội dung đào tạo nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng. Trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn, thông tin liên lạc và xây dựng đường liên thôn cứu hộ, cứu nạn ở các vùng trọng yếu cho 2 xã. Qua đó, giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi mưa bão về.

Kênh truyền hình VTC14


Tin liên quan