“Chủ động để không phụ thuộc” bằng giải pháp công trình và phi công trình. Theo đó, chủ động trữ nước ngọt và sử dụng nước tiết kiệm phải dần trở thành ý thức tự giác của cộng đồng. Việc sớm hoàn thiện quy hoạch, tạo ra những “túi nước” khổng lồ để điều tiết nguồn nước ngọt ở ĐBSCL đang đặt ra cấp thiết. Bên cạnh đó là công tác nghiên cứu, phát triển những giống cây, con phù hợp với điều kiện mới cần được đẩy mạnh. Tất cả phải đồng bộ, chủ động để không phụ thuộc vào lượng nước ở thượng nguồn.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL


Tin liên quan