“Đồng thuận vì phát triển bền vững” nêu đề xuất của người dân, các chuyên gia, các nhà quản lý trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước sông Mê Công một cách hợp lý trên cơ sở đồng thuận giữa các quốc gia ven sông để cùng phát triển bền vững; Cảnh báo tình trạng tranh chấp, xung đột nguồn nước có thể xảy ra không chỉ ở ĐBSCL mà còn tại nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL


Tin liên quan