“Sống chung với những bất thường” phản ánh trung thực một số mô hình tiêu biểu của người dân ĐBSCL - những người nhanh chóng thích ứng, chuyển từ “sống chung với lũ” sang “sống chung với những bất thường của lũ” để tồn tại và phát triển. Đồng thời đặt vấn đề cần sự chung tay, góp sức để người dân nơi đây khắc phục những “yếu kém cố hữu” để vươn lên trong điều kiện thiên nhiên không còn ưu đãi như trước.

Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL


Tin liên quan