Tác giả viết sau chuyến công tác Trường Sa năm 2018 và 2019.

Bài 1:

 

Bài 2:

Ban Thời sự - Đài Tiếng nói Việt Nam


Tin liên quan