Biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức lớn đối với cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và nhân dân tại Lào Cai nói riêng. Mưa đá, hạn hán, lũ quét bất thường đã và đang gây ra những hệ lụy, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và định cư lâu dài cho bà con. Điều này đặt ra sự cấp thiết cần có những biện pháp dài hạn để ổn định cuộc sống cho người dân, vì có lẽ câu chuyện nắng mưa không còn là của riêng trời đất và nằm lòng trong những kinh nghiệm đoán định thông thường của con người.

Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam


Tin liên quan