Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt là việc làm được chú trọng đối với người nông dân ở huyện miền núi Quỳ Hợp.

Đài TT-TH Quỳ Hợp, Nghệ An


Tin liên quan